นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายพิทยา  แสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการบริหารจัดการงบประมาณ งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษ  นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและการมีงานทำ ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำแก่คณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านพองหนีบ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *