การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการ TFE และ Coaching Teams

เมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายมหิทธา   พรหมลิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้กำลังใจกับโรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการ TFE และ Coaching Teams  ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ซึ่งโรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเลย ไปแข่งขันในระดับสำนักงานศึกษาธิการภาคต่อไป  ในการคัดเลือกระดับจังหวัด มีโรงเรียนซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม จำนวน 6 โรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *