สพป.เลย เขต ๒ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.เขต ๑๖

วันศุกร์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  นายศรีใส  เอ่นลุน  ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรสำนักงานเขตฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ นำโดย นางอุไร  พรหมปาน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖  ซึ่งได้นำบุคลากร จำนวน ๑๖ คน มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เมื่อคณะศึกษาดูงานเดินทางถึงสำนักงานเขตฯ ได้พาแวะชมตู้ปันฮักบริเวณหน้ามุขเป็นลำดับแรก  เยี่ยมชมห้องทำงานของแต่ละกลุ่ม  จากนั้นคณะศึกษาดูงานพร้อมกันที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  เริ่มต้นด้วยกิจกรรมเคารพธงชาติ  ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  กล่าวคำปฏิญญาเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต  ร้องเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทรมหาราชา  จากนั้น นายศรีใส  เอ่นลุน  กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมแนะนำบุคลากร   และนางอุไร  พรหมปาน กล่าววัตถุประสงค์ของการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้   ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างทั้งสองสำนักงานฯ  และลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานเขตคุณธรรม    โดยในภาคเช้า  เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่วัดโนนสว่าง  ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง  คณะศึกษาดูงานได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเวลา ๑๒.๐๐ น. ได้ร่วมกิจกรรมเว้าจาพาข้าวสวย   ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น