เปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันอาทิตย์ที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมรวมใจ ๒  อาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายศรีใส เอ่นลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เปิดโอกาสให้นักเรียน ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีผลงานดีเด่น จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ผลงานกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนบ้านเอราวัณ ผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกมน Best Practice ผู้บริหาร กิจกรรมทักษะอาชีพ และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา กิจกรรมทักษะอาชีพ โรงเรียนบ้านตาดข่า กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Co-5step โรงเรียนบ้านปวนพุนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กิจกรรมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙  และโรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม กิจกรรมโมเดลการบริหารจัดการโรงเรียน  มี ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 31 คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๓๑ คน รวมทั้งสิ้น ๖๒ คน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม ๑ วัน

SONY DSC

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *