การส่งมอบเครื่องกรองน้ำโรงเรียน

วันจันทร์ที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่อาคารโนนกกข่าศรีวิไล โรงเรียนบ้านโนนกกข่า อำเภอผาขาว นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชิ้อไวรัสโคโรน่า เปิดโรงน้ำดื่ม “โนนกกข่าน้ำทิพย์” ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กนักเรียนห่างไกลโรค  ภายใต้โครงการ : Child Development Project  โรงเรียนบ้านโนนกกข่า และ โรงเรียนบ้านซำพร้าว  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก มูลนิธิ IVL  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) โดยผ่านการประสานงานจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย   ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมอบเครื่องกรองน้ำครั้งนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียน ครู และบุคลากร ในโรงเรียนบ้านโนนกกข่า และโรงเรียนบ้านซำพร้าว ได้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้บริโภคในโรงเรียน นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ห่างจากโรคที่มาจากการบริโภคน้ำที่ปนเปื้อน ให้นักเรียน ครู และบุคลากร ได้เข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาทในการดำเนินงานของโรงเรียน เกิดความรักใคร่สามัคคี และเกิดเป็นโรงเรียนเข้มแข็ง และ ช่วยให้ทั้ง 2 โรงเรียน ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่มของโรงเรียนตลอดจนมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างการฝึกอาชีพแก่นักเรียนอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น