กิจกรรมพบกันทุกวันพระ

วันศุกร์ที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๗.๐๐ น.  ที่วัดโนนสว่าง  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้จัดกิจกรรมพบกันทุกวันพระ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ใน๑ เดือนจะจัดกิจกรรมพบกันวันพระ ๑ ครั้ง  โดย นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และถวายปัจจัยไทยทานอันเป็นการประกอบด้วยกำลังศรัทธา กิจกรรมพบกันทุกวันพระเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสได้เสียสละหรือจาคะ ละความตระหนี่อันเป็นมลทิน อันจะเป็นเหตุให้ได้ทั้งผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่ ซึ่งพระศาสดาทรงบัญญัติไว้ในเรื่องของการให้ทานแก่ผู้อยู่ครองเรือน (อ้างอิง: คู่มือโสดาบัน หน้า ๒๑๕ มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๕๒/๑๔๕๑)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น