กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นำบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระ กล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัย  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ให้บุคลากรตระหนักในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ   มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  มีความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง  แจ้งภารกิจที่จะดำเนินการ การเดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ (หนองคาย-บึงกาฬ) ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ English on Monday การปฏิบัติกิจกรรมเคารพธงชาติเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่บุคลากรในองค์กร และเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *