ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้จัดการประชุมบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  มี นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุม และมีนายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนเข้าประชุม โดยได้นำทิศทางการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  “สพฐ. วิถีใหม่  วิถีคุณธรรม ใช้พื้นที่เป็นฐานขับเคลื่อนคุณภาพ ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนความสำเร็จ” โดยมิติการขับเคลื่อนของ สพฐ. ประกอบด้วย  ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาสทางการศึกษา  ด้านการเรียนรู้  และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ส่วนมิติการขับเคลื่อนของ สพป. ได้แก่ นวัตกรรมหรือวิธีการที่ดี   ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละเขตพื้นที่ ต่างพื้นที่ต่างนวัตกรรม  ซึ่งบุคลากรทุกเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมาหลอมรวมพลังขับเคลื่อนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติ  การมอบหมายงานให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับดูแล เพื่อการขับเคลื่อนงานเขตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนการแจ้งข้อราชการของแต่ละกลุ่ม ได้มีการมอบเงินรางวัล การประกวดผลงานประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุรีไซเคิลของบุคลากร กิจกรรมลดขยะซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ โดยนางสรัญญา  บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้สนับสนุนเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

การประชุมบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต ๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *