ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  2563 เวลา  ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์   นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   พบปะและปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน  ๑๒  อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์จำนวน  ๑๐ อัตรา วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน ๑  อัตรา และวิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑  อัตรา  โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ กล่าวแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจที่เป็นครู การเป็นครูเป็นแล้วเป็นตลอดชีวิต ให้ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีวินัยประพฤติตนอยู่ในครรลองวิชาชีพ  ให้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่วนนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญคือการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ครูต้องใช้ห้องเรียนเป็นฐาน หน้างานของครูคือนักเรียน และในคราวเดียวกัน นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้พบปะผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูด้วยเช่นกัน โดยให้ยึดพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า หน้าที่ครูจะต้องช่วยสอนให้เด็กเป็นคนดี เพราะถ้าเป็นคนดีแล้วจะสามารถเอาตัวรอดได้ จะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องและสามารถที่จะเป็นคนเก่งได้ เมื่ออยู่ในโรงเรียนลูกๆ ต้องรู้จักการมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน รักที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด จากนั้นเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ นางสิริมา ปรีดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงขั้นตอนการจัดทำทะเบียนประวัติ และรับหนังสือราชการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *