กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๔๕  น.  ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นำบุคลากรสำนักงานเขตฯ ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระ กล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการ  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ แจ้งข้อราชการ และสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาเพื่อนำไปจัดซื้อผ้าห่มหรือเสื้อกันหนาวนำไปถวายพระสงฆ์สามเณรที่วัดคีรีบรรพต อำเภอภูเรือ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และขอบคุณบุคลากรที่ได้อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด  และกิจกรรมภาษาอังกฤษ English Monday  การปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กรและเป็นกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น