สพป.เลย เขต ๒ เดินหน้าเตรียมนิเทศบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันศุกร์ที่  ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โดยให้คณะกรรมการนิเทศได้วางแผน พิจารณาปฏิทินการออกนิเทศแบบบูรณาการ รับทราบหัวข้อการนิเทศซึ่งมี แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย  การบริหารหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้  แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ “เด็กเลย ๒ อ่านออกเขียนได้ลายมือสวย คิดวิเคราะห์เป็น” แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สาระการงานอาชีพและการส่งเสริมการมีงานทำ  แบบบันทึกการนิเทศติดตามการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา เรื่อง การเตรียมพร้อมผู้เรียนในการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT และ การทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET และเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ  โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขต กล่าวว่า ให้คณะกรรมการออกเยี่ยม กำกับติดตามในนามภาพรวมถือเป็นตัวแทนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ดูข้อมูลต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนดและนำมาประมวลผลดูว่าอยู่จุดไหน ผู้เข้าประชุมได้แก่ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งสำนักงานเขตแต่งตั้งแบ่งเป็นสายละ ๕ คน จำนวน ๒๐ สาย รวม ๑๐๐ คน ในการออกนิเทศบูรณาการ  และในการประชุมครั้งนี้ทาง บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย)จำกัด ได้มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของทางบริษัทซึ่งมีการทำประกันภัยต่าง ๆ อีกทั้งมีการมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลโรงเรียนปลอดภัยดีเด่นแก่โรงเรียน จำนวน ๙ โรงเรียน และมอบป้ายโรงเรียนปลอดภัยที่ได้มาตรฐานให้แก่โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ และโรงเรียนบ้านวังแท่น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *