กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเข้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๔๕ น.  ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  พร้อมด้วยนายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๒  นำบุคลากรสำนักงานเขตปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระ กล่าวคำสรรเสริญพระรัตนตรัย  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต  เพื่อแสดงความเคารพและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ให้มีความตระหนักในหน้าที่ข้าราชการ  สร้างเสริมด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม   มีการบอกกล่าวแจ้งข้อราชการ โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่”น้องรักกี้”สู่ครอบครัว สพป.เลย เขต ๒ ยินดีกับคุณแม่ป้ายแดง นางสาวณัฏฐ์ฐิตตา จันชนะจิตร มีโอกาสเหมาะสมก็ไปเยี่ยมและร่วมแสดงความยินดี แจ้งสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการแพร่ระบาดขึ้นใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID-19)  เหตุเกิดที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร และพบอีกหลายจังหวัดตามข่าวของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สร้างความตระหนกอยู่ในขณะนี้  จากนี้ไปเราต้องใช้มาตรการป้องกันที่เคร่งครัดมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว โดย ล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยๆ หรือเจลแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่  มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก หากจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง  เว้นรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม  ไม่สัมผัสตาจมูกหรือปาก  เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย  หาก มีไข้ ไอ  มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว  หายใจลำบากให้รีบเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน สำหรับสถานศึกษาในสังกัดก็จะได้แจ้งมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดอย่างรัดกุม และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้แจ้ง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา เข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔ นายสายัณห์  ทองแท้ นิติกรสำนักงานเขต ได้แจ้งเรื่องมาตรการการรับสินบน ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐.-บาทขึ้นไป จากบุคคลที่ไมใช่ญาติให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามแบบ กิจกรรมภาษาอังกฤษ English  Monday โดย นางสาวธีระภาภรณ์  ดงอนนท์ ศึกษานิเทศก์ และไหว้ทักทายกัน กิจกรรมเคารพธงชาติเป็นกิจกรรมที่สร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กร เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การดำเนินงานเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *