การประชุม คณะกรรมการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ครั้งที่ 1 / 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ครั้งที่ 1 / 2563 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งคืนอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานส่งคืน และจัดสรรสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถนะ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยให้ใช้วิธีจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จึงได้ดำเนินการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน 6 อัตรา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *