มาตรการการรับสินบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

ด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีประกาศหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓  ประกอบกับมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  รวมทั้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาด้วยการรับเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีเรี่ยไร และมาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน  รายละเอียดตามมาตรการที่แนบ[pdf-embedder url=”http://www.loei2.go.th/wp/wp-content/uploads/2020/12/มาตรการการรับสินบน.pdf”]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *