กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๔๕ น. ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ พุทธทองศรี นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้นำบุคลากรสำนักงานเขตฯปฏิบัติ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้มีความตระหนักในการเป็นข้าราชการ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซืื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขต แจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเลย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรค การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต้องใช้มาตรการดูแลตนเองเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-๒ เมตร สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ กิจกรรมพบกันทุกวันพระทำบุญ ตักบาตรที่วัดก็ให้ปฏิบัติแต่ต้องใช้มาตรการ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ แจ้งการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสนามของโรงเรียน บ้านโนนสว่าง และการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  กิจกรรมภาษาอังกฤษ  English  Monday  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กร และเป็นกิจกรรมภายใต้การดำเนินโครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริตของเขตพื้นที่การศึกษา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *