การประชุมคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team)

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในระยะเวลา ๑ ปี ซึ่ง สพฐ. ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขต เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง โดยกำหนดจัดประชุมเพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา ในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง ประชุมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่ ๖๐๓/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เข้าประชุม เพื่อให้การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ๑ ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *