การประชุมคณะกรรมการพิจารณารูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสรัญญา  บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อพิจารณาเลือกรูปแบบและกำหนดแนวทางการใช้งานระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อให้การดำเนินการประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น