ข่าวโรงเรียน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง นำโดยคณะผู้บริหาร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สู่การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
ได้มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสู่การทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดยมีศึกษานิเทศก์นพลักษณ์  นานวน และศึกษานิเทศก์สาวิตรี  หล่มธรรมมา เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สู่การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *