ข่าวโรงเรียน

คณะผู้บริหารกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ธีระภาภรณ์ ดงอนนท์ ออกนิเทศติดตาม สังเกตการสอนสะท้อนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ. 2564

เพื่อให้ครูผู้สอนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การสอน ส่งเสริม พัฒนาเทคนิค วิธีการสอนของครู เพื่อให้ครูค้นพบนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน และได้รับการยกย่อง เชิดชูผลการปฏิบัติการสอนที่ยอดเยี่ยมต่อไป

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง รับการนิเทศติดตาม ตามโครงการ “เด็กเลย2 อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย คิดวิเคราะห์เป็น”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *