ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒นำบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เห็นขอบให้วันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันรัฐพิธี ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ในขณะที่มีพระชนมายุ ๑๙ พรรษา ได้เสด็จเข้าร่วมกองทัพกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้เป็นบิดา ป้องกันเมืองตากจนได้รับชัยชนะ ทำให้ได้รับพระราชทานนามให้ว่า รามคำแหง มีความหมายว่า รามผู้กล้าหาญเข้มแข็งในการรบ นอกจากพระราชกรณียกิจดูแลปกป้องบ้านเมือง การค้า และรวบรวมแคว้นต่าง ๆ แล้ว พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถประดิษฐ์อักษรไทย เมื่อประมาณปี พ.ศ.๑๘๒๖  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ปวงชนชาวไทยทุกคนจึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านเป็นมหาราช พระองค์แรกของชาติไทย และถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นกษัตริย์ที่ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เสี่ยงพระชนม์ชีพต่อสู้กับอริราชศัตรู และทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะพระมหาอุปราชาและทรงกอบกู้เอกราชประกาศอิสรภาพจากการเสียกรุงครั้งที่ ๑  ในการนี้กองทัพไทยจึงถือเอาวันที่พระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเป็น “วันกองทัพไทย”หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยจัดพิธีขึ้น ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพุงมี นายประยูร  อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานในการนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนประกอบพิธี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันคล้ายวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *