โครงการอบรมออนไลน์”สื่อสร้างสรรค์” แห่งศตวรรษที่ ๒๑

ด้วย บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด  เป็นองค์กรเอกชนที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๘๕ ปี   ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมออนไลน์ (Online)  โครงการอบรม “สื่อสร้างสรรค์”แห่งศตวรรษที่ ๒๑ :  สอดคล้องเกณฑ์วิทยฐานะปลูกฝังทักษะการคิด ส่งเสริมพัฒนาการครบรอบด้าน (สำหรับครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ปฐมวัย) ผ่านโปรแกรม Zoom ๗ หลักสูตร

  • หลักสูตร เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ว๒๓/๒๕๖๐ สำหรับครูมืออาชีพ
  • หลักสูตรจากของเล่นสู่ “สื่อพัฒนาทักษะทางสมอง”
  • หลักสูตร “สื่อ Unplugged Coding” กับการปูพื้นฐานทักษะการคิดเชิงคำนวณ
  • หลักสูตร “สื่อศิลปะสร้างสรรค์” สำหรับเด็กปฐมวัย
  • หลักสูตร พัฒนาการครบ ๔ ด้าน ด้วย “สื่อเตรียมความพร้อมการเรียนรู้”
  • หลักสูตร “สื่อ STEM” กับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • หลักสูตร ภาษาอังกฤษ เป๊ะเว่อร์ด้วย “สื่อการสอนออกเสียง Phonics”

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จำกัดเพียง ๕๐๐ คน/หลักสูตร

โครงการอบรมออนไลน์สื่อสร้างสรรค์แห่งศตวรรษที่ ๒๑

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น