กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔ เวลา  ๐๘.๔๕ น.  นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเลยเขต ๒ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากรสำนักงานฯ ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ กล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังความรับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่การเป็นข้าราชการ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ แจ้งภารกิจให้บุคลากรทราบ ในการปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นกิจกรรมที่ดี  ใน ๑ สัปดาห์มีการเข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์วันเดียวที่บุคลากรควรให้ความสำคัญและมาร่วมกิจกรรม รวมถึงกิจกรรมเว้าจาพาข้าวสวย ในช่วงสัปดาห์หน้า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเลย  นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ ผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งโรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ ได้เลิกสถานศึกษาแล้ว ปัจจุบัน สพป.เลย เขต ๒ มีโรงเรียนในสังกัด ๑๕๖ โรงเรียน และแจ้งเรื่องการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช จะลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนบ้านพองหนีบและ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง และกิจกรรม English Monday โดย นางสาวเกื้อกูล แพงศรี กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่บุคลากรในองค์กร และเป็นกิจกรรมภายใต้ การดำเนินงานเขตพื้นที่คุณธรรมนำสุู่เขตสุจริต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *