ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรคCOVID-19

ด้วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงตามกรอบภารกิจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกันโรค COVID-19 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   ซึ่งสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ได้ที่ QR code

คิวอาร์โค้ดโควิด19

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น