ระชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยมี นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเลย เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่ ๒๐๔/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เข้าประชุม ในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อมูลและกรอก คะแนนการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยกำหนดให้ข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสาร ประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ระหว่างวันที่ ๘-๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ (๑๕ วันทำการ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น