กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๔๕ น.  ที่หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ เข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต  เพื่อปลูกฝังความตระหนักในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ ตระหนักในหน้าที่  มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขต กล่าวขอบคุณบุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา  กล่าวถึงความสำคัญและการถือเอาวันที่ ๘ มีนาคม เป็นวันสตรีสากล  วันที่ ๙ มีนาคม จะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET วันที่ ๑๐ มีนาคม จะมีการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom งานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และการประชุมเชิงปฏิบัติการการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตและสถานศึกษา แนะนำลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างเทคนิค  รองผู้อำนวยการฯ แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด  กิจกรรม  English Monday การเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่บุคลากร และเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การดำเนินงานเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *