การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

วันอังคารที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๓๐ น.   ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๕๖ คน เข้าประชุม   สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้แจ้งจัดสรรและแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (อนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๔) รายการค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต   เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารประกอบการขอเบิกเงิน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง รวมถึงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง   โดย นางขวัญใจ  วายุวัฒนศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้   ชี้แจงรายละเอียด การจัดทำเอกสารเบิกเงินค่าอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน  ซึ่งเป็นครูและบุคลากรโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมและก่อนเริ่มการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตได้นำกิจกรรมสันทนาการ อันเป็นการเสริมบรรยากาศให้มีความเพลิดเพลิน สนุกสนาน  เพื่อให้ผ่อนคลายจากความตึงเครียด ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในการประชุม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *