ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการชมผลงานนักเรียน และนวัตกรรมครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา   และจุดเน้นของสถานศึกษา   เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพหอหลวง ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๗๐ คน    โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา มี นายอุทัย ปลีกล่ำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยประธานในพิธีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้นักเรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ทำให้ครูได้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตามนโยบาย สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ซึ่งตนเองได้มองเห็นว่า การที่ครูมีนวัตกรรมก็จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงไปสู่ผลงานของนักเรียน กิจกรรมในงานมีการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที เยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของครู และผลงานของนักเรียน ได้แก่ การทำอาหารประเภทต่าง ๆ การทำข้าวจี่ เมนูยำ การทำแหนมหน่อไม้ การทำไม้กวาดดอกหญ้า การเพาะเห็ด การจักสานไม้ไผ่เป็นกระติ๊บข้าว กล่องกระดาษชำระ กล่องอเนกประสงค์ กิจกรรม  PLC กิจกรรมการเรียนรู้ PBL การศึกษาวงจรชีวิตการอนุรักษ์สัตว์น้ำที่อาศัยในแม่น้ำซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำเลยโดยเฉพาะอีปุ่มด้วยการนำมาตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Capcut ในโทรศัพท์มือถือ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และกิจกรรมปล่อยตัวอีปุ่มลงแม่น้ำเลย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจแก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะถือได้ว่ามาเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์น้ำของต้นแม่น้ำเลยร่วมกัน

 

 

เปิดบ้านวิชาการชมผลงานนักเรียน และนวัตกรรมครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *