ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ร่วมกับชมรมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ดำเนินการจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนโคกสง่า อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย นั้น

เนื่องจาก ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้เลื่อนการจัดการประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาต่างๆ ออกไปก่อน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุม ให้ใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 จึงขอแจ้งเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ออกไปก่อน หากเหตุการณ์ปกติ จะดำเนินการแจ้งกำหนดการฝึกอบรมฯ ให้ทราบอีกครั้ง

หนังสือแจ้ง

แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *