ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

ด้วย กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนข้อมูลตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาภาคกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้มีความครบถ้วนทันสมัยรองรับตาม พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อบริการประชาชน ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนของกระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้สามารถนำไปสู่ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการพัฒนายุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ ซึ่งจังหวัดเลยได้นำขึ้นไว้ที่เว็บไซต์จังหวัดเลย (www.loei.go.th) หัวข้อ “เกี่ยวกับจังหวัด” > “ระบบสารสนเทศ” > “ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *