ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากร สำนักงานเขตปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ กล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขต สุจริต ปลูกฝังการตระหนักในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ มีความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯแจ้งข้อราชการ การเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตาม ประกาศของศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย (ศบค.จังหวัดเลย) ให้สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเลย เปิดเรียน ที่โรงเรียน(On site)วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ยกเว้น กรณีการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการเรียนทางไกล (On-Air,Online, On-Demand,On-Hand) ให้สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดการ Work from Home การรายงานตัวชี้วัดการดำเนินงานก็ยังคงต้องดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด หากจำเป็น ต้องมีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็สามารถจัดการประชุมในรูปแบบ Zoom Meeting โดยขอความร่วมมือจากทางกลุ่มส่งเสริม การศึกษาทางไกลฯ ได้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ แจ้งความเคลื่อนไหวเรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยและ การชำระเงินโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการปรับวิธีการใหม่ให้มีประสิทธิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไหว้ทักทายกัน กิจกรรม เคารพธงชาติเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่บุคลากรในองค์กร และเป็นกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานเขตพื้นที่คุณธรรมนำสุู่เขตสุจริต

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *