การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบทางไกล

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจภายใน และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบทางไกล เพื่อรับฟังการมอบนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วน (Quick Win) โดย นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และการติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยนายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น