การเตรียมรับการประเมิน ITA Online 2021 เพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้เชิญบุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online 2021, กรอบระยะเวลาดำเนินการ และแนะนำการใช้งานระบบ ITA Inlone  ผ่านโปรแกรม Google Meet จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเวลา 13.00 น. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการเตรียมรับการประเมิน ITA Online 2021 เพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ให้สูงขึ้น โดยมี นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *