การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงและกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงและกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จะดำเนินการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) เพื่อให้การพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖/ว๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสำนักงานเขตฯได้จัดทำร่างบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่ ๓๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดข้อตกลงดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *