ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ด้วย จังหวัดเลยได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้มีประกาศเรื่อง ผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมนอุทยานแห่งชาติประจำปี ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทุกแห่งในอุทยานแห่งชาติประจำปี ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตั้งแต่วันที่ ๑  กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำหรับการดำเนินการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติสิรินาถให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของทางราชการโดยเคร่งครัด และได้มีประกาศเรื่อง  งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยให้งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวนบริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ ยกเว้น ชงชา – กาแฟ ต้มบะหมี่สำเร็จรูป เป็นต้น โดยอุทยานแห่งชาติได้จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการ พื้นที่ประกอบอาหาร พื้นที่ให้เอกชนหรือชุมชนท้องถิ่นเข้ามาขออนุญาตจำหน่ายอาหารในช่วงเทศกาลต่างๆ และแนวทางอื่นๆ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากการประกอบอาหารประเภทนี้ก่อให้เกิดมลภาวะและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่นักเที่ยวกลุ่มอื่น และเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้ามาในบริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พัก และทำลายทรัพย์สินหรืออาจทำอันตรายแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น