การนิเทศติดตามครูผู้สอนนักเรียนม.ต้นเรื่องการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินนักเรียนนานาชาติPISA ปี2022

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการนิเทศติดตามครูผู้สอนนักเรียนม.ต้นเรื่องการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินนักเรียนนานาชาติPISA ปี2022 ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรแกรมคลังข้อสอบpisa style ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ โครงการ เตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ การประเมิน PISA ปี 2022 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสอบตามแนวทาง PISA ปี 2022  ในรูปแบบการนิเทศออนไลน์ ผ่านโปรแกรมZOOM โดยคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, นายมหิทธา  พรหมลิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทุกคน กลุ่มเป้าหมายในการรับการนิเทศในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น