การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร : การผลิตสื่อสร้างสรรค์ สังคมสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (โครงการโรงเรียน)

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : การผลิตสื่อสร้างสรรค์ สังคมสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดทำ สื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติพงษ์  ภาษี และนางสาวปิ่นเพชร  ศรีสุระ จากสถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดเลย (กลุ่มก่อการดีเลย) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น