การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM  ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ในครั้งนี้ 1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้สามารถเขียนจุดประสงค์ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับกิจกรรมที่จัดขึ้น  2.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้สามารถจัดกิจกรรมตามวัฏจักรสืบเสาะได้  3.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งจัดอบรมโดยใช้รูปแบบการให้ความรู้โดยวิทยากรและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม เป็นระยะเวลา 2 วัน วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 233 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น