การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานและงบลงทุน เพื่อให้การปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานและงบลงทุน เพื่อให้การปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข บรรลุผลสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณและไม่มีงบประมาณของทางราชการตกหล่นหรือพับไป เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเป็นการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามกรอบวงเงิน ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *