กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ น. ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นางสรัญญา บุดดา
นายวัลลภ วิบูลย์กูล นางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และบุคลากร ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ไหว้พระ กล่าวคำสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้เกิดความตระหนัก
ในการเป็นข้าราชการการทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ สมกับคำว่าข้าราชการ จะต้องธำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต ผู้อำนวยการฯได้
กล่าวถึงการกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมฯ ในข้อที่ ๑ ความว่า จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาฯด้วยความ
มุ่งมั่น แน่วแน่ ยินดีเสียสละเวลาและอุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นแบบอย่างในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง เพียงแค่เรา
ปฏิบัติให้ได้ตามคำปฏิญญาในข้อที่ ๑ ได้ก็นับว่าดีเยี่ยมแล้ว และกล่าวถึงระเบียบว่าด้วยการแต่างกายของข้าราชการเครื่องแบบสีกากี
การประดับเครื่องหมายสังกัด เราเป็นบุคลากรที่เป็นต้นแบบควรจะแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ กิจกรรมเข้าแถว
เคารพธงชาติเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่บุคลากรในองค์กร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *