ประชุมเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งเป็นการประชุมทางไกล ด้วยระบบ Zoom Meeting ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กล่าวว่า ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนอย่างแน่นอน แต่จะทำการจัดการเรียนการสอนได้ ๒ รูปแบบ ๑. เปิดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน On-site ๒. เปิดเรียนแบบ Online/ On Air/ On demand/On hand โดย นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำชับว่า ต้องเปิดแบบ On site ให้ได้มากที่สุด แต่ก็ต้องมีบริบทและตัวชี้วัดของแต่ละพื้นที่ ที่จะทำการเปิดทำการเรียนการสอน สำหรับการฉีดวัคซีนของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วงนี้ในอำเภอวังสะพุง ท่านนายอำเภอวังสะพุง แจ้งว่า สามารถ workin เข้าไปฉีดวัคซีนได้เลย ส่วนอำเภออื่น ๆ นั้นยังไม่มีข้อมูล ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทางไกลครั้งนี้ มี นางสรัญญา บุดดา นายวัลลภ วิบูลย์กูล นางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *