กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
นางสรัญญา บุดดา นายวัลลภ วิบูลย์กูล นางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตฯ ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อสร้างความตระหนักของการเป็นข้าราชการ มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล จากนั้น นายวัลลภ วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการฯ ได้แจ้งภารกิจงานราชการที่มีขึ้น
วันนี้ ท่านผู้อำนวยการแจ้งให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เข้าประชุมทางไกล วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน จะมีการประชุมวิชาการ
นานาชาติระหว่างไทยกับประเทศอินโดนีเซีย แบบออนไลน์ ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายประยงยุทธ ธีระนันท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
แจ้งแนะนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าฝึกประสบการณ์ จำนวน ๒ คน มอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กำกับดูแล
ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน อำเภอวังสะพุง ได้ขอใช้สถานที่ห้องรวมใจ ๒ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังสะพุง ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรทราบ การเข้าแถวคารพธงชาติเป็นกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่บุคลากรในองค์กรและเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ
เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *