การประชุมวิชาการนานาชาติระหว่างไทยและอินโดนีเซัย ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายวัลลภ วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติระหว่างไทยและอินโดนีเซัย ในรูปแบบออนไลน์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา และมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การพัฒนาครู การจัดค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้มีการกำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติระหว่างสองประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน

และในเวลา 16.30 น. ได้รับเกียรติจาก นางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานในการปิดการประชุมวิชาการนานาชาติระหว่างไทยและอินโดนีเซัย ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น