การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น