กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายประสิทธิ์  คำกิ่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้มอบหมายให้  นายวัลลภ  วิบูลย์กูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  ซึ่งรัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม  และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมี นายภูริวัจน์  โชตินพรัตน์  นายอำเภอวังสะพุง  เป็นประธานในพิธี  มีหัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น