ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา

วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านปากปวน นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้มอบหมายให้ นายวัลลภ วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านปากปวน ซึ่งได้จัดฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวม ๔ วัน ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและ พระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ ตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ มีลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนบ้านปากปวน โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง และโรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เข้ารับการฝึกอบรม รวม ๑๒๐ คน มีวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา จำนวน ๑๕ คน โดย ว่าที่ ร.ต.มานิตย์ พันธุ์โอภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปวน กล่าวรายงาน มีผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอวังสะพุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางเฑียนกานดา สิงห์ทองลา นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *