กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒นางสรัญญา บุดดา นายวัลลภ วิบูลย์กูล นางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ นำบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงขาติ ไหว้พระ สวดระลึกคุณพระรัตนตรัย ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อสร้างความ
ตระหนักในหน้าที่การเป็นข้าราชการ มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สายพันธุ์โอมิครอน กระทรวงศึกษาธิการแจ้งให้มีการปฏิบัติงานภายในที่พัก ( Work From Home) ต่อไปอีกถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งต้องรอหนังสือแจ้งเป็นทางการจาก สพฐ. แล้วจะได้ให้กลุ่มอำนวยการจัดทำคำสั่งให้ปฏิบัติต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *