การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ สพป.ลย.2

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำข้อมูลการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งจัดทำลำดับเวลา (time line) การขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนหลักร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย) และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา และโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษากับโรงเรียนเครือข่าย และจัดทำแผนการสร้างบ้านชุมขนบ้านพักครูของโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/PsYkm1qczmv7af6T6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น