การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข อำเภอผาขาว นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (Evaluation Team) ประกอบด้วย นายสมพร ไชยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารสถานศึกษา และนายสุริยันต์ สะท้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน นายศิริมงคล นวนมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี ตามข้อตกลงจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๖ เดือน ตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครอบคลุมตามลักษณะงาน ตามกรอบภารกิจองค์ประกอบตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยมีผู้ับริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมในการประเมินเพื่อเป็นกำลังใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *