ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (Evaluation Team)

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (Evaluation Team) ประกอบด้วย นายสมพร ไชยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารสถานศึกษา และนายสุริยันต์ สะท้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน นายศุภโชค ใครอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งตามข้อตกลงจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๖ เดือนตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครอบคลุมลักษณะงาน ตามกรอบภารกิจ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ การนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *