การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ในการนี้มี นายวัลลภ วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง เพื่อให้ภาพรวมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและอัตราการแข่งขัน ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *